Vanaf het begin van de Huiswerkplek (augustus 2011) zijn leerlingen geholpen. In een groot deel stond daar een betaling tegenover, maar soms ook niet. Enkele voorbeelden daarvan treft u hieronder aan.
Het idee achter deze 'charity accounts' wordt door Stichting de Bijlesplek verder voortgezet.

Onverwacht eerder thuis
Ingegeven door familieomstandigheden besluit een Nederlands gezin vroegtijdig vanuit het buitenland te repatriëren. Kind kreeg in het buitenland wekelijks 1 uur Nederlandse taal en letterkunde. Door het contact met ouders en familie sprak hij ook Nederlands, maar beheerste deze taal op het niveau van de MAVO. De rest van de vakken beheerste hij zeker op het niveau van de HAVO, maar door de ‘taaldeficiëntie’ was er volgens school een te geringe kans op behalen van het HAVO-diploma. Daarom werd hij hier geplaatst op de MAVO.

Met behulp van wat extra aandacht en de extra bijlessen op Huiswerkplek is leerling glansrijk voor MAVO geslaagd en volgt nu met succes en plezier de HAVO.

Je moet het maar kunnen!
Bij een moeder van een kind uit 4 VWO is een ongeneselijke ziekte geconstateerd. Bestraling, chemokuren, et cetera. Thuis is er geen rustige plek om huiswerk te maken door spanning en onrust. De laatste wens van de moeder is haar kind over te zien gaan naar 5 VWO.

Met behulp van de bijlessen op de Huiswerkplek en het zo af en toe gewoon in alle rust op de Huiswerkplek huiswerk mogen komen maken en toetsen voorbereiden. De leerling is et mooie cijfers over naar 5 VWO. Afgesproken is dat we hem tot en met zijn eindexamen blijven helpen.

Hoe moeilijk kan het zijn?
De ouders zijn na een heftige strijd uit elkaar en hij is het enige kind. Hij is nog net geen negen jaar en komt bij zijn moeder te wonen. In een nieuw huis en een nieuwe omgeving, veel verder weg van de vertrouwde school waar hij gelukkig nog wel op mag blijven. Moeder moet lang en hard werken om alles maar draaiend te houden. Zij kookt ’s avonds iets voor de volgende dag. Hij weet hoe dat in de magnetron moet worden opgewarmd. Elke dag komt-ie om twee uur thuis van school. Alleen. Wat huiswerk maken. Wat oefenen op de pc. Wat gamen. Wat tv-kijken. Wat hangen. Wat eten. Soms om 4 uur, soms om 6 uur. Klokkijken is met je negen jaar best moeilijk en als je dan te vroeg eet, heb je ’s avonds best nog wel trek…..

Moeder helpt hem zo goed als ze kan met schoolse zaken, maar heeft ook voor haar werk en het huishouden veel tijd en energie nodig.

Op de Huiswerkplek word je tegen een speciaal tarief geholpen. Met rekenen, met taal, met begrijpend lezen en allerlei andere zaken. Ook bij het op de computer oefenen met Squla, Taalzee en Rekentuin. Op twee vaste middagen komt dit kind na school om te oefenen, voor een koekje, een glas siroop en kan hij ook nog zijn verhalen kwijt.

 

Een goeie CITO is haalbaar
Via-via wordt de Huiswerkplek aan het begin van het schooljaar benaderd door een gescheiden moeder met een dochter in groep 8. Door deze voor allen als ingrijpend ervaren scheiding vreest zij dat haar dochter voor haar CITO een verre van optimaal resultaat zal gaan halen. Daarnaast kost het haar met haar twee kinderen op dat moment heel veel moeite om financieel het hoofd boven water te houden. Ze vraagt onze hulp.

Samen met een huiswerkbegeleider wordt met moeder en dochter gepraat en wordt besloten om het meisje tegen een sterk gereduceerd tarief gedurende haar tijd op de basisschool wekelijks te helpen en voor te bereiden op haar CITO-toetsten.

Een goede CITO-score, een bescheiden bijdrage in ons ‘lief- en leedpotje’ en een hele mooie tekening zijn ons bij het verlaten van de basisschool ten deel gevallen.