In beginsel wordt er door de Stichting van de ouder(s)/verzorger(s) per bijles een tegemoetkoming in de kosten gevraagd. Het basisbedrag bedraagt maximaal € 10,00, maar in voorkomende gevallen kan dat door het bestuur van de stichting naar beneden worden bijgesteld. In beginsel blijft er altijd een kleine bijdrage gevraagd worden.

"Stichting “de Bijlesplek” koopt bij haar partners diensten in en vult het financiële verschil aan tussen de door de partners in rekening gebrachte kosten en de eigen bijdrage van de ouders.

De eigen bijdrage wordt door de Stichting maandelijks achteraf op basis van het ‘verbruik’ en conform de met hem/haar/hen gemaakte afspraken bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht.

 

Na elke periode van 3 kalendermaanden beslist het bestuur of de noodzaak voor de ondersteuning van een leerling weer voor een periode van 3 maanden moet worden gecontinueerd.