Een beetje erbij doet vaak wonderen!!

Welkom op de website van Stichting "de Bijlesplek". Wij helpen vanuit onze plek op de Kanaalweg in Capelle aan den IJssel een bijzondere groep leerlingen van het voorgezet en het basis onderwijs met hun studie. De doelstelling van de Stichting “de Bijlesplek” laat zich het best als volgt omschrijven.

Stichting “de Bijlesplek” wil de schoolprestaties van een jaarlijks, door het bestuur van de Stichting te bepalen aantal gemotiveerde jongeren, die buiten hun toedoen in ‘moeilijke en/of onrustige’ omstandigheden zijn gekomen of dreigen te komen, door middel van coaching en het bieden van een rustige leer- en huiswerkomgeving, bijles en/of coaching een steuntje in de rug geven om het voor hen mogelijk te maken om succesvol (een gedeelte van) hun schoolcarrière te doorlopen.

Een beetje erbij doet vaak wonderen, toch? Daarom vinden we het fijn als u (ons en daarmee de kinderen) met uw inzet of een kleine financiële donatie steunt. Ons rekeningnummer: NL77 INGB 0007 0638 23.

Uw vraag en/of opmerking ontvangen we graag via ons vraagformullier; de aanmelding van een leerling via ons aanmeldformulier.